Alarobia 06 janoary 2021- Taona B

« Tamin’izany andro izany, rahefa nampitombo ny mofo i Jesoa, dia notereny hiondrana an-tsambo kely niaraka tamin’izay ny mpianany, mba hialoha Azy eny am-pita ho any Betsaida, ambara-pandravany ny vahoaka; ary rahefa avy nanao veloma ny olona Izy, dia nankany an-tendrombohitra mba hivavaka. Nony hariva ny andro, ny sambo kely dia efa mby teny ampovoan’ny ranomasina, ary i Jesoa irery no teny an-tanety. Ary hitany izy ireo sahirana nivoy mafy erý fa notohain’ny rivotra, ka tokony ho tamin’ny fiambenana fahefatra tamin’ny alina, dia nandeha teny ambonin’ny ranomasina Izy nankeo aminy, ka saika handalo azy. Kanjo nony nahita Azy nandeha teny ambony rano izy ireo, dia nataony ho matoatoa ihany ka niantsoantso mafy izy, fa nahita Azy avokoa izy rehetra ka raiki-tahotra erý. Niaraka tamin’izay dia niteny taminy Izy nanao hoe: “Matokia, fa Izaho ihany, ka aza matahotra.” Ary niakatra teo aminy eo an-tsambo kely Izy, dia nitsahatra ny rivotra, ka talanjona fatratra izy ireo, fa tsy azony an-tsaina itý fahagagana tamin’ny mofo teo noho ny hadonton’ny fony. »
FAHAGAGANA-VAVAKA- FITSAPANA- FAMPATOKISANA
Ireo no azoko hamintinana Evanjely anio. Amiko ny vavaka sy ny fahagagana dia tsy misaraka satria tsy misy fahagagana tsy ao anaty vavaka ary ny vavaka koa dia ahitana fahagagana foana na dia tsy tsapantsika aza izany matetika.
Amin’ny fiainana an-davan’andro koa anefa dia misy foana ny fitsapana izay mety ho maivana fa mety ho mavesatra ihany koa ka mila tsy ho zaka. Mahatsiaro tena ho irery isika rehefa tena tsy zaka izy ireny ka mametram-panontaniana hoe : Misy marina ve zany Andriamanitra izany ? Dia aiza izy ? Nahoana izy no mamela ahy irery ? « Tonga very Tompo ny adim-piainako mafaitra lasa ianao nanadao tsy azoko hianteherana, navelanao aho hijaly samirery misalasala hoe saika manody ianao » Dia tena izay tokoa moa ? Dia aiza zany ilay finoantsika izay havaozintsika isaky ny alahady farafahan-keliny ?
Matokisa hoy Jesoa fa izaho ihany ity : « Tsia ry saika ahirato izany maso fony ianao nijaly sy nandalo lalan-tsarotra ,ndreo ny dian-tongotro namindra samirery fa ianao nobabeko nataoko an-tsangory »
Miaraka amintsika isan’andro ny Tompo na tsy hitantsika sy tsy tsapan-tsika aza . Raha ahilangilan’ny onja ny lakam-piainantsika dia izy mihintsy no mandray sy mivohy ny lakana ary izy no hampitony ny onja mahery vaika.
Sœur Olga
  •  
  •  
  •