Alarobia 05/ 01/22 – Alarobia aorian’ny Epifania (Taona D) – Mk 6,45-52

« Dia noteren’i Jesoa hiondrana an-tsambo kely niaraka tamin’izay ny mpianany, mba hialoha azy eny am-pita ho any Betsaida, ambara-pandràvany ny vahoaka; ary rahefa avy nanao veloma ny olona izy, dia nankany an-tendrombohitra mba hivavaka.
Nony hariva ny andro, ny sambo kely dia efa mby teny ampovoan’ny ranomasina, ary Jesoa irery no teny an-tanety.
Ary hitany izy ireo sahirana nivoy mafy erý fa notohain’ny rivotra, ka tokony ho tamin’ny fiambenana fahefatra tamin’ny alina, dia nandeha teny ambonin’ny ranomasina izy nankeo aminy, ka saika handalo azy.
Kanjo nony nahita azy nandeha teny ambony rano izy ireo, dia nataony ho matoatoa ihany ka niantsoantso mafy izy;
fa nahita azy avokoa izy rehetra ka raiki-tahotra erý. Niaraka tamin’izay dia niteny taminy izy nanao hoe: Matokia, fa izaho ihany, ka aza matahotra.
Ary niakatra teo aminy eo an-tsambo kely izy, dia nitsahatra ny rivotra, ka talanjona fatratra izy ireo,
fa tsy azony an-tsaina ity fahagagana tamin’ny mofo teo noho ny hadonton’ny fony. »
Cette Évangile est la suite de celle d’hier, Jésus vient de nourrir 5000 hommes, et il a renvoyé la foule et oblige les disciples de le rejoindre sur l’autre rive, pendant que Lui va prier seul sur la montagne.
Pourquoi Jésus n’est pas monté sur le bateau ? Pourquoi il marche sur l’eau ? Pourquoi avoir fait peur aux disciples ? Les disciples peinaient à avancer le bateau ! il aurait été plus simple pour Jésus de monter avec eux et de faire un autre miracle!
Mais comme on dit en malgache : « ny fihevitr’Andriamanitra tsy fihevitsika olombelona »
Parfois nous traversons des épreuves difficiles que nous pensons impossibles à surmonter, pourtant Jésus est toujours là, nous ne le voyons pas mais lui nous voit. Jésus peut faire des miracles dans nos vies au moment où nous n’espérons plus. Il nous demande juste de lui faire confiance et de ne pas avoir peur.
Des pourquoi nous en aurons toujours , mais tôt ou tard nous aurons une réponse car Jésus est là et bien présent.
Seigneur, aujourd’hui je décide de te faire confiance et de m’abandonner à toi.
Vololona
  •  
  •  
  •