Alakamisy faha 3 Karemy B (Lk 11,14-23) 08/03/2018

« Ary raha amin’ny herin’i Belzeboba ary no androahako ny demony, amin’ny herin’iza kosa no androahan’ny zanakareo azy? Koa izy ireo ihany no ho mpitsara anareo.Fa raha ny rantsan-tanan’Andriamanitra no androahako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan’Andriamanitra.Raha lehilahy matanjaka sy ary fiadiana tsara no miambina ny tranony, dia voaaro ny fananany rehetra;… »

Ny tanjon’ ity fahagagana ity dia mba hisafidy marina isika na manaiky an’i Jesoa na mandà Azy.
Ho ahy ry Jesoa dia Ianao no Ampingako, Mpiaro ahy, Mpanavotra, Mpanafaka, Mpamonjy… Ary ho anao iza Izy?

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *