image

Alakamisy 2B Paka (Jn 3,31-36) 12/04/2018

“Izay nandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra.Satria izay nirahin’Andriamanitra dia milaza ny tenin’Andriamanitra fa tsy misy fetrany no fanomen’Andriamanitra ny Fanahy.Ny Ray tia ny Zanaka, ka napetrany eo am-pelatanany ny zavatra rehetra.Izay mino ny Zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita ny fiainana, fa itoeran’ny hatezeran’Andriamanitra.”

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *