Alakamisy 2B Paka (Jn 3,31-36) 12/04/2018

« Izay nandray ny fanambarany dia nanisy tombo-kase fa marina Andriamanitra.Satria izay nirahin’Andriamanitra dia milaza ny tenin’Andriamanitra fa tsy misy fetrany no fanomen’Andriamanitra ny Fanahy.Ny Ray tia ny Zanaka, ka napetrany eo am-pelatanany ny zavatra rehetra.Izay mino ny Zanaka no manana ny fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita ny fiainana, fa itoeran’ny hatezeran’Andriamanitra. »

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *