Alahady Fetin’ny Sakramenta Masina 29/05/2016 (Lk 9,11-17)

Ny Vaovao Mahafaly anio manambara an’i Jesoa nanome sakafo ho an’ireo olona reraka sy noana. Tandindon’ny Eokaristia izany. Ny Eokaristia izay tsy Iza fa i Jesoa Mofo Velona nidina avy any an-danitra mampiombona sy tohan’aina ho antsika mba hahafahantsika miaina ireo soa toavina nomen’Andriamanitra. Koa anjarantsika no mandini-tena alohan’ny handraisantsika izany Komonio Masina izany mba ho tena Fitiavana marina no manosika antsika fa tsy fombafomba na henatra na fisehosehoana, na fitompoana teny fantatra.
Maro ny fomba hanehoantsika Fitiavana an’Andriamanitra ao amin’ny Eokaristia.

  •  
  •  
  •  

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *