Faly miarahaba antsika rehetra amin’izao taona vaovao 2019 izao.  E Fa nohavaozina moa ity tranonkal-pifandraisana ity, ary niezahana hanaraka ny fivoaran’ny teknolojia. Na izany aza dia mbola maro ny asa ho fanatsarana azy ity. Izao no natao moa dia mba  hampifandrindrana ny asa fitoriana ny Vaovao Mahafaly amin’ny fivoarana ara-teknolojia ankehitriny. Ankasitrahana manokana ireo teknisiana niasa sy nanatsara ity tranonkalam-pifandraisana ity sy ny tompon’andraikitra amin’ny vaomiera isan-tsokajiny mampiaina ity sehatra ifaneraserana ity. I Jesoa Tompo efa naka nofo toa antsika, nilatsa-tena ho mpanompo anie hanome hery ny tsirairay amin’ny asa fanompoana sahaniny satria voahosotry ny Tompo avokoa isika hitory teny soa mahafaly sy hitory ny taom-pahasoavan’ny Tompo. (Cf Lioka 4, 18-19) . Alao hery ary ry havana rehetra mahereza amin’ny asa fanompoana.

P. Edmond Andriambololona

 

  •  
  •  
  •