Teraka anio ilay Mpanavotra antsika,ilay Mpanjaka sy Tompon’ny Aina, ilayTohiny