IMG_3495

Miaraha ory amin’izay ory

Nodimandry tamin’ny 16 oktobra 2015 i RANDRIANTREHANA Donnée (70 taona) zokin’i Baby ao amin’ny vaomieran’ny fifandraisana. Ny lamesa fahatsiarovana dia ny alahady 8 novambra, amin’io koa no mamangy ny fiangonana. Nodimandry ny alatsinainy 26 novambra 2015i RAVELOSON Sylvie Lalao anabavin’i Hery Randrianasolo ao amin’ny vaomieran’ny fifandraisana. Ho lazaina manaraka ny famangiana.

Tera-bao

Nahazo fara sy dimby ny zoma 25 septambra 2015 i Doda sy Johan Razafindrakoto, Razafindrakoto Iray Joshua (lahikely) no anarany.

Pardonner

Pardonner ne signifie pas excuser puisqu’on peut pardonner l’inexcusable. Pardonner ne signifie pas cautionner l’inexcusable. Pardonner c’est aimer le fautif par delà son erreur. Père BAKULA  

Teny soa sakafo anio Sabotsy 31/10/2015 (Lk 14, 1.7-11):

“Izay manandra-tena dia haetry ary izay manetry tena no hasandratra”! Mahakasika ny fiainana an-davan’andro mihitsy ny tenin’Andriamanitra. Zovy amintsika no tsy mbola nandalo io fakam-panahy te hanambony tena io. Na aiza alehantsika dia manenjika antsika io fiavonavonana io eny fa na hatrany am-piangonana aza. Te hisongadina sy hanana mandrakariva ny teny farany. Mifona izahay Jesoa […]

Père Pedro Akamasoa Madagasikara

Teny soa sakafo anio Zoma 30/10/2015 (Lk 14,1-6):

“Raha latsaka amin’ny fantsakana lalina ny ampondra na ny ombinareo, iza aminareo no tsy hanafaka azy faingana na dia sabata aza ny andro?”. Matetika isika no mihalangalana tsy te-hanao asa soa satria sabata ny andro ka tokony hiala sasatra. Mazava ny tenin’i Jesoa. Ny sabata, izany hoe ny andro fahafito dia natao ho an’ny olombelona […]

Teny soa sakafo anio Alakamisy 29/10/2015 (‪Lk ‪13,31-35‬‬):

“Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay irahina aminao, impiry re no nitadiavako hamory ny zanakao tahaka ny reniakoho mambomba ny zanany eo ambany elany, fa tsy nety hianareo!” Miantso antsika i Jesoa mba hihaino ny teniny sy hihaino ireo olona irahiny (Pretra, relijiozy, lahika, sakaiza tsara, sns). Mila antsika ny […]

Teny soa sakafo anio Alarobia 28/10/2015 (Lk 6, 12-19):

” Ary tamin’izany andro izany, dia lasa tany an-tendrombohitra izy mba hivavaka, ka nivavaka tamin’Andriamanitra nandritra ny alina. Nony maraina ny andro dia niantso ny mpianany izy ka nifidy roa ambin’ny folo lahy tamin’izy ireo, izay nomeny anarana hoe Apostoly…” Lioka 6, 12-13 Nivavaka mangina i Jesoa alohan’ny hiantsoany ireo apostoly. Isika ihany koa rehefa […]

Teny soa sakafo anio Talata 27/10/2015 (Lk 13, 18-21)

‪Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny voantsinapy novolena tao an-jaridaina. Nihanitombo ka zary tonga hazo fonenan’i voro-manidina. I Jesoa raha maty dia novolena tao ambanin’ny tany. Nitsangana izy tamin’ny andro fahatelo ary nisandrahaka maneran-tany ka zary fialofan’izay trotraky ny fiainana. Aza hadino ary fa na ao anaty masoandro migainan’ny fahotana aza dia afaka mamonjy ny […]

Teny soa sakafo anio Alatsinainy 26/10/2015 (Lk 13, 10-17):

  Ny asam-pamonjena izany hoe ny FITIAVANA dia tsy misy fitsaharana. Sahala amin’ny hoe mitondra zava-baovao i Jesoa raha mitaha amin’ny fomba fijerintsika olombelona. Isika mantsy dia voagejan’ny avonavona sy ny fitompoana teny fantatra ka mandray an-tendrony be ihany. Ny andro sabata tokoa dia tsy fiasana. Izany hoe miala amin’ny fiherehan’ny zavatra ara-materialy. Ny asa […]

TENY SOA SAKAFO ANIO Alahady 25/10/2015 (Mk 10,46-52).

  “Matokia! mitsangàna, fa antsoiny hianao”. Misarika antsika i Jesoa mba handroso fa tsy hihemotra na inona vato misakan-dàlana. Toy ity jamba ity izay norahonan’olona mafy kanefa vao maika niantso an’i Jesoa. Misy karazany roa ny olona eto: ny sasany misakana ilay jamba ka tsy hahasitrana azy. Ny hafa kosa mandrisika azy hanatona an’i Jesoa. […]